Kodukord

Sisseregistreerimise
aeg

Sisseregistreerimine algab 15:00, kui saabute hiljem kui 21:00, lahkelt andke meile teada.


Väljaregistreerimise aeg

Väljaregistreerimine hiljemalt kell 11:00. Kokkuleppel võimalik ka hilisem lahkumine.


Tasumine

Kui broneering tehakse 30 päeva enne saabumist, siis broneerimisel ettemaks puudub.
Saadame kliendile arve 1 kuu enne saabumist.

Tasumine arve alusel 100% enne saabumist.

Kui arvet tähtaegselt ei tasuta, siis broneering tühistatakse.

Tühistamine

Kui soovite juba tasutud broneeringut tühistada, siis tagastame kogu summa, kui saame samaks perioodiks uue külalise.


Suitsetamine

Puhkemajas ja teistes puhkemaja ruumides on suitsetamine keelatud. Juhulkui seda reeglit eiratakse, olete kohustatud tasuma diivanite, vaipade, kardinate puhastuse eest ning järgneva kolme päeva üüri, kuna puhkemaja õhutatakse. Suitsetamise koht on pea maja väliterrassil ja saunaterrassil asuva grillinurga juures.


Puhkemaja ruumide kasutamine ja vastutus

Palume teil meie puhkemajas viibimisel tähele panna järgmist:

1.Palume suhtuda heaperemehelikult Teie kasutusse antud puhkemaja varasse ning kasutada puhkemaja ruume, mööblit, nõusid vastavalt nende kasutusotstarbele;

2. Puhkemaja vara mitteperemeheliku (vara lõhkumise, hävimise, riknemise, kaotsimineku vms.) kasutamise korral kohustute hüvitama meile tekitatud varalise kahju vastavate remondi- või ostuarvete alusel. Iga lõhutud nõu eest tuleb tasuda 5 eurot. Kui puhkemajal jääb saamata tulu, siis ka see tuleb korvata.

3. Kaotatud võtme eest koostame lisaarve summas 15 eurot.

4. Aida ja kämpingu külaliste kasutuses on duširuum kahe dušiga, mis asub „spa“ majas. Kui soovite rentida „spa“ maja tervikuna, siis see on võimalik vaid eelneval kokkuleppel ning lisatasu eest 50 eurot. Eelneva kokkuleppeta "spa" maja kasutuse eest kohustute tasuma kahekordse hinnakirjajärgse hinna.

5.  Tünnisauna kasutamine ja kütmine ainult eelneval kokkuleppel. Keelu eiramise korral kohustute tasuma tünnisauna hinnakirja järgse kahekordse hinna ning varalise kahju korral hüvitama kahju vastavate ostuarvete alusel (näit. veesoojenduspaak sulab).


Kodukord

1. Sissesõiduteel palume jälgida  õueala kiirust max 20 km/h. Kui saabute mitme sõidukiga, siis palume infot lahkelt jagada ka teistega.

2. õues töötab mururobot, mille tööala on küll piiratud selliselt, et parkimise alale ja sissesõiduteele ei ole tal asja, aga murualale tagurdades tasub olla ettevaatlik. Roboti niidualale ei ole soovitav jätta mänguasju jms. 

3. Palume hoida puhkemajas, teistes puhkemaja ruumides ja puhkemaja territooriumil, puhtust ja korda:

- siseruumides palume välisjalanõudes mitte viibida.

-puhkemaja palume kasutada heaperemehelikult ning eeldame, et maja on samas seisukorras nagu üleandmise hetkel (prügi välja viidud, nõud nõudepesumasinas pestud, jms). Kogu inventar, sealhulgas mööbel paigutatakse samasse asukohta kus asjad olid saabudes. Nõude mittetäitmisel tasub klient täiendava koristusteenuse teostamise eest 50.- eurot. Lisaks palume võimaldada majutusteenuse pakkuja või tema esindajal enne Teie lahkumist ruume üle vaadata.

- kui soovite kasutada saunaterassi ja grillinurka, siis palume need jätta samasse seisukorda nagu need olid teie saabumisel (grill ja grillitarvikud puhastatud, prügi prügikonteinerisse (asub sissesõidu tee kõrval), lauapinnad puhastatud. Kui soovite meiepoolset koristamist lisandub teenustasu 20.- eurot.

3.  Öörahu puhkemaja territooriumil alates 23:00-7:00

4.Taara palume viia saunaterrassil asuvasse TAARA tünni.

5.Lemmikloomad ei ole meie puhkemajas lubatud.

6.Majutusteenuse pakkuja ei vastuta kliendi isiklike asjade kadumise eest puhkemajast;     
       
7. Puhkemajast lahkumisel palume alati kontrollida, et uks oleks lukus ja aknad suletud (vihma korral võivad voodid märjaks saada);

8. Puhkemajas ja puhkemaja territooriumil viibivate külaliste arv ei tohi ületada broneerimisel kokkulepitud inimeste arvu. Meil on õigus keelduda puhkemaja üleandmisest, kui saabuvaid külalisi on rohkem kui puhkemaja mahutavus ja kokku lepitud. Teostatud ettemakseid sel juhul ei tagastata.                                                                                                                      9. Ürituste ja pidude korraldamine meie puhkusemajas on lubatud vaid eelneval kokkuleppel! Reeglite rikkumise korral lõpetatakse majutusteenuse pakkumine viivitamatult ning rakendatakse leppetrahv 500€!                                                                                            10. Puhkemaja territooriumil palume parkida sõidukid ainult parkimiseks ette nähtud kohtadele;

11. Sauna- ning tünnisauna kasutamise soovist saab anda teada ka kohapeal, kuid garanteerida saab seda vaid eelneval ettebroneerimisel.


TULEOHUTUS


1.Ärge kasutage puhkemajas lahtist tuld. Puhkemajas suitsetamine on keelatud;

2. Puhkemajasse saabumisel tutvuge lähimate päästevahendite asukohaga;

3. Toast lahkudes lülitage välja kõik voolutarbijad;

4. Tulekahju korral teavitage koheselt häirekeskust numbril 112 ja kindlasti ka majutusteenuse pakkujat: +372 5669 0512

5. Kui põlengut ei õnnestu iseseisvalt likvideerida, sulgege aknad, väljuge toast, sulgege uks ja minge lähima väljapääsuni;

6. Juhul kui grillite, siis tehke seda vähemalt kümne meetri kaugusel hoonest. Grillimise juures tuleb kindlasti tagada pidev järelvalve ning pärast grillseadme kasutamist tuleb sütel lasta täielikult ära põleda, kustutada need veega või summutada liivaga. Puhkemaja külaliste käsutuses on ka saunaterrassil asuv grillinurk koos gaasigrilliga.

7. Lõkke tegemine on lubatud ainult eelneval kokkuleppel majutusteenuse pakkujaga ja selleks ette nähtud lõkkeplatsil